Mgr. Michaela Dobešová

Mgr. Michaela Dobešová


Vzdělání

2004 – 2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor Fyzioterapie, absolvovala s vyznamenáním, získaný titul Bc.

2007 – 2009 Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor Fyzioterapie, absolvovala s vyznamenáním, získaný titul Mgr.

2010 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

2019 – 2020 – McKenzie Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT) A, B, C, D, Eva Nováková Dip. MDT a kol., Praha

Praxe

2007 – 2008 MUDr. Pavel Veselý REHABILITACE A FYZIOTERAPIE, pracoviště Vltavínská, Třebíč

2009 – 2018 Nemocnice Třebíč, oddělení Rehabilitace – ambulance, Purkyňovo nám., Třebíč

2019 – doposud soukromá ambulance Fyzioterapie Mgr. Michaela Dobešová, Janáčkovo stromořadí 235, Třebíč

Odborné kurzy a další vzdělávání v oboru Fyzioterapie

2008 – Reflexní lokomoce – Vojtova metoda v rozsahu kurzu „A“, pro studenty 5. roč. FTK UP Olomouc, RL-CORPUS, s.r.o., Olomouc

2010 – Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu, odborný kurz, MUDr. Jeřábek, Mgr. Čakrt a další, FN Motol, Praha

2011 – kurz Aquafitness, PaedDr. Marta Muchová, Fakulta sportovních studií MU Brno

2013 – Dynamické vyšetření pohybového aparátu, kurz, Mgr. Peroutka, Nemocnice Třebíč

2015 – Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii, odborný kurz, Mgr. Bajerová, FTK UP Olomouc

2016 – Ramenní a kolenní kloub – diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů, Mgr. Honová, Rajhrad

2017 – Využití aktivní segmentální centrace u posttraumatických stavů končetin, odborný kurz, PaedDr. Švejcar, Nemocnice Třebíč

2017 – Pánevní dno postavené na nohy, odborný kurz, MUDr. Skalka, Nemocnice Třebíč

2018 – Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS prof. Koláře), FN Motol, Praha

2018 – Fyzioterapie u sportovců, odborný kurz, Mgr. Honová, Nemocnice Třebíč

2018 – Komplexní terapie pletence ramenního, odborný kurz, Mgr. Bitnar, Nemocnice Třebíč

2019 – Terapie funkčních poruch osového orgánu dle konceptu Jarmily Čápové, Jarmila Čápová, Nemocnice Třebíč

2019 – Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dětí i dospělých, PhDr. Iveta Pallová, Ph.D., Nemocnice Třebíč

2019 – 2020 – McKenzie Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT) A, B, C, D, Eva Nováková Dip. MDT a kol., Praha

Odborné publikace a další aktivity vázané k oboru Fyzioterapie

2010 – spoluautorství a jedna z lektorek semináře pro zaměstnance Nemocnice Třebíč „Polohování, manipulace a mobilita pacienta“

2010 – spoluautorství a přednesení přednášky „Zácvik matky a stimulace novorozence po porodu“ v rámci semináře „Nozokomiální nákazy v ZZ“, Nemocnice Třebíč

2011 – autorství a přednesení přednášky „Aquafitness pro těhotné“ v rámci Gynekologicko porodnické konference, Nemocnice Třebíč

2016 – autorství a přednesení přednášky „Závratě a poruchy rovnováhy u dětí, kazuistiky“ v rámci konference Dětského oddělení Nemocnice Třebíč

2017 – spoluautorství a přednesení přednášky „Vliv aplikace kinesiotejpu u pacientů po TEP kolena“ v rámci konference Ortopedického oddělení Nemocnice Třebíč

2017 – dosud – spoluzakladatelka a koordinátorka Vzdělávacího centra pro fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč – organizace a zprostředkování odborných kurzů pro fyzioterapeuty – https://www.facebook.com/1069676116476963/

2018 – spoluzakladatelka Senzorického, bosonohého chodníku v areálu Nemocnice Třebíč https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/nohy-jako-tlumice-narazu-i-zdroj-informaci-nemocnice-otevrela-bosy-chodnik-20180626.html

2019 – přednáška pro veřejnost „Kompenzační cvičení u jednostranné sportovní zátěže“, HTK Třebíč

2019 – přednáška pro veřejnost „Nejčastější neduhy (nejen) mladých sportovců a jejich řešení“, HTK Třebíč

2019 – přednáška a ukázka cvičení pro 1. a 2. třídu ZŠ Světlo Třebíč na téma „Škola zad“

2019 – beseda pro maminky dětí MŠ Světýlko Třebíč na téma „Pohybový vývoj a návyky předškolních dětí“

Skupinová cvičení soukromá i pro veřejnost a spolupráce se sportovci

2009 – 2011 Rehabilitační cvičení, Třebíčské centrum o.s., Fr. Hrubína, Třebíč

2014 – 2015 Rehabilitační cvičení pro děti v MŠ Duha, Jar. Haška, Třebíč

2014 – 2016 Cvičení pro maminky (nejen) na mateřské dovolené, Třebíčské centrum o.s., Fr. Hrubína, Třebíč

2017 – 2020 Aquafitness, kondiční cvičení v rehabilitačním bazénu Nemocnice Třebíč – https://www.nem-tr.cz/cze/archiv-aktualit/nabizime-kondicni-cviceni-v-bazenu_306/https://www.nem-tr.cz/cze/archiv-aktualit/nabizime-kondicni-cviceni-v-bazenu_306/

2019 – doposud Kompenzační cvičení pro žáky florbalového týmu Snipers Třebíč