Ceník služeb

Ceník služeb

Platný od 1. 4. 2024, platba v hotovosti / bezhotovostně

Individuální fyzioterapie poskytovaná v ordinaci

1 návštěva = 60 minut (komplexní vyšetření pacienta, stanovení rehabilitačního plánu, ošetření a terapie, instruktáž o režimových opatřeních, popř. zácvik do domácího cvičení) ….. 800,- Kč

další návštěvy 60 minut (v návaznosti na RHB plán ošetření, pohybová terapie apod.)
800,- Kč

v některých případech kontrolní návštěvy 30 minut (dle stavu pacienta a šíře ošetření)
400,- Kč

Skupinové cvičení, kondiční, preventivní a kompenzační cvičení

Uzavřená skupina 2 – 4 osob, cvičení poskytované v ordinaci (vhodné pro klienty /pacienty, kteří již prošli individuální fyzioterapií a instruktáží do cvičení) 60 minut ….. 800,- Kč

Pro větší skupiny klientů, členů sportovních celků apod., realizované v prostorách klienta (objednatele služby) 60 minut ….. 1 200,- Kč

Aplikace kineziotejpu

Jako součást ucelené terapie ….. zdarma

Samostatné vylepení kineziotejpu – 30 minut (základní vyšetření a lepení) ….. 400,- Kč

Individuální terapie poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Pro pacienty v Třebíči, každá návštěva 60 minut ….. 1 200,- Kč

Pro pacienty mimo Třebíč, každá návštěva 60 minut ….. 1 600,- Kč

Přednášková činnost

Přednáška formou prezentace, seminář, beseda na domluvené téma a dohodnutého
časového rozpětí, popř. v kombinaci s praktickou ukázkou cvičení apod., 60 minut
1000,- Kč